Trải nghiệm & Mua sắm

Các cửa hàng gốm sứ

Các cửa hàng gốm sứ

Gốm Giang

Địa chỉ:Xưởng sản xuất: Xóm 1, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội

Gốm Hương Thủy

Địa chỉ: số 110 Phố Gốm, Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội

Minh Quang Ceramic

Địa chỉ:Số 300, Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà NộiSố 133, Xóm 5 (đối diện bến xe buýt), Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội

Gốm 10 - Gốm Sứ chuẩn Bát Tràng

Địa chỉ: số 22 Chợ Chiều, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội

Gốm Phúc Gia Tiên

Địa chỉ:Số 267, Thôn 3 Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà NộiKho hàng: thôn 2 Giang cao, xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội

Cửa hàng gốm sứ Nghệ nhân Nhân dân Trần Độ

Địa chỉ: Kiot 62, Khu D, chợ Gốm, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội

Cửa hàng gốm sứ Cương Duyên

Địa chỉ:  + 136A, thôn 5, làng Bát Tràng + Số 47C, chợ gốm làng cổ Bát Tràng

Cửa hàng gốm sứ Hùng Hậu

Địa chỉ: + 13 Giang Cao, Gia Lâm. Hà Nội + 74 Giang Cao, Gia Lâm. Hà Nội

Cửa hàng gốm sứ Quang Minh

Địa chỉ: 72 Giang Cao, Gia Lâm, Hà Nội

Cửa hàng gốm sứ Vạn An Lộc

Địa chỉ: Thôn 3, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội

Cửa hàng gốm sứ Tiến Bình

Địa chỉ: Thôn 5, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội